Politica de confidentialitate

Chance Synergy SRL.

Introducere

Politica de confidentialitate este creata cu respectarea cadrului legislativ stabilit de Regulamentul 2016/679 privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestora, impreuna cu Legea 190/2018 privind masurile de punere in aplicare a Regulamentului 2016/679 si prezinta modul in care Chance Synergy SRL colecteaza, gestioneaza, utilizeaza, prelucreaza si/sau divulga datele dumneavoastra cu caracter personal cand vizitati acest website sau cand colaboram contractual, cand comandati, achizitionati sau utilizati produsele oferite de catre societatea noastra.

Pentru orice informatii privind acest document sau datele dumneavoastra cu caracter personal, va stam la dispozitie, si ne puteti contacta, in scris la adresa de e-mail: office@cnsauto.ro

Vom raspunde solicitarilor dumneavoastra in termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Definitii

Urmatorii termeni utilizati in cadrul prezentei Politici, vor fi interpretati astfel:

Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

Restrictionarea prelucrarii – marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

Creare de profiluri inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla persoana fizica respectiva sau deplasarile acesteia;

Operator – Chance Synergy SRL, entitate care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

Consimtamantul persoanei vizate – orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;

Autoritate de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

Plaforma online – pagina de internet dezvoltata in cadrul numelui de domeniu detinut de catre Chance Synergy SRL – www.cnsautomobile.ro

Cookie-urile sunt fisiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastra (computer, tableta sau mobil) atunci cand va aflati pe Internet, inclusiv pe website.

Ce date prelucram

Se colecteaza datele cu caracter personal prin intermediul departamentelor sale relevante (exemplu: departamentul de vanzari, departamentul de achizitii) si prin intermediul website-ului www.cnsautomobile.ro.

Colectam date direct de la dumneavoastra atunci cand completati formulare aferente cumpararii sau testarii, respectiv vanzarii de produse:

 • Nume si prenume
 • Adresa
 • Telefon
 • E-mail

Colectam date in vederea aplicarii pentru locurile de munca disponibile, prelucram CV-urile transmise si, implicit, toate datele puse la dispozitia noastra prin intermediul documentului transmis:

   • Nume si prenume
   • Adresa
   • Telefon
   • E-mail
   • Date despre pregatirea profesionala
   • Date despre starea civila
 • Colectam date automat, prin utilizarea modulelor cookie si tehnologii similare pe website-ul www.cnsautomobile.ro sau in cadrul produselor oferite atunci cand acestea prezinta conectivitate la internet.

Utilizarea de cookie-uri este destinata in principal pentru urmatoarele:

  • Asigurarea unei mai bune functionari a website-ului
  • Afisarea corecta a continutului
  • Personalizarea interfetei, asigurarea securitatii site-ul impotriva actiunilor de frauda sau utilizare ilicita
  • Crearea de statistici pentru a cunoaste reactiile utilizatorilor in raport de produsele/serviciile/campaniile/actiunile desfasurate
  • Realizarea actiunilor publicitare pentru a va transmite reclame in cadrul mediului online pentru produse sau servicii care sunt de interes pentru dumneavoastra
  • Desfasurarea actiunilor de publicitate comportamentala online privind distribuirea de informatii/reclame in mediul online care poate determina afisarea acestora in cadrul platformelor de socializare/altor platforme online

Cu respectarea prevederilor legale putem combina si analiza prin procese de decizie automate datele dumneavoastra cu caracter personal pentru:

  • a ne ajuta sa intelegem, sa dezvoltam si sa imbunatatim produsele, procesele, serviciile si strategiile noastre de marketing
  • a personaliza produsele si serviciile noastre destinate dumneavoastra
  • a intelege mai bine clientii; si
  • a gestiona si imbunatati relatia noastra cu dumneavoastra

Scopurile prelucrarii

Utilizam datele dumneavoastra cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • Pentru furnizarea de produse
 • in vederea indeplinirii obligatiilor legale ale societatii
 • in scopul urmaririi intereselor legitime ale societatii

Daca avem consimtamantul dumneavoastra expres, informat si exprimat in mod clar, putem prelucra datele dumneavoastra personale pentru:

 • Transmiterea de informari cu privire la oferte comerciale
 • Transmiterea de informari cu privire la evenimentele societatii
 • Transmiterea de informari cu privire la servicii noi incluse in ofertele noastre, precum si produsele noi
 • Participarea la sondaje de opinie cu privire la produsele si serviciile prestate de catre societate

Chance Synergy SRL declara ca toate informatiile privind datele dumneavoastra personale sunt tratate in mod confidential si protejate corespunzator. Datele personale sunt pastrate in medii sigure, protejate de accesul, divulgarea, modificarea sau distrugerea neautorizata.

Depunem eforturile necesare pentru a va anonimiza datele cu caracter personal atunci cand o functie sau un serviciu se poate obtine cu ajutorul datelor anonimizate.

Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal si retentia datelor dumnevoastra

Chance Synergy SRL prelucreaza date cu caracter personal in temeiul:

 • dispozitiilor legale aplicabile privind desfasurarea activitatii
 • dispozitiilor legale privind raporturile de munca
 • dispozitiilor legale privind raporturile contractuale (colaboratori, parteneri, furnizori, prestatori etc)
 • dispozitiilor legale privind siguranta si securitatea publica
 • consimtamantului liber, informat si expres exprimat
 • interesului legitim apartinand Chance Synergy SRL, care deriva din natura obiectului de activitate

Vom prelucra datele cu caracter personal pana la incheierea perioadei legale de retentie ori a perioadei de retentie declarate, dupa caz, ori pana la solicitarea stergerii acestora, conform prevederilor legale aplicabile. in acest scop se fac verificari pentru stabilirea perioadei de retentie a datelor personale, iar datele ce au depasit perioada sunt sterse in conformitate cu politicile si procedurile interne.

Pentru datele cu caracter personal pentru care nu exista o perioada de retentie legal stabilita, Chance Synergy SRL declara ca perioada proprie de retentie este de 10 ani.

Chance Synergy SRL intelege importanta protejarii datelor dumneavoastra personale, motiv pentru care nu va pastra datele dupa expirarea perioadei de retentie, exceptie facand urmatoarele situatii:

 • Daca sunt necesare pentru orice procedura legala actuala sau viitoare.
 • Pentru a stabili, exercita sau apara drepturile noastre in fata instantelor judecatoresti sau orice alta autoritate.

Transferul datelor cu caracter personal

in scop contractual, pentru a atinge scopurile mai sus prevazute, utilizam urmatoarele categorii de furnizori de produse si servicii / imputerniciti, carora le divulgam datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • Furnizorii implicati in mod direct/indirect in furnizarea
 • Autoritatile statului (inclusiv autoritati fiscale);
 • Contabili, auditori, experti judiciari, avocati sau alti asemenea consilieri externi ai Societatii sau catre terte persoane care furnizeaza produse si servicii companiei (furnizorii de servicii de paza, de sisteme IT, consultanti financiari)
 • Furnizorii Societatii implicati in mod direct/indirect in procesul de marketing si promovare.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi tratate in conformitate cu legislatia aplicabila in Romania in materie de protectie a datelor si pot fi transferate in afara Uniunii Europene („UE„) si Spatiul Economic European („SEE„), precum si in state din afara SEE (inclusiv in SUA,). Daca vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara SEE vom asigura cadrul necesar pentru transferul cu respectarea tuturor prevederilor aplicabile. respectiv vom institui sisteme de protectie adecvate pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal sunt protejate in mod corespunzator, indiferent de statul in care sunt transferate. Aceste sisteme de protectie pot include obtinerea unor asigurari contractuale de la orice terta parte care are acces la datele dumneavoastra cu caracter personal cu privire la faptul ca aceste date vor fi protejate prin standarde cel putin echivalente cu cele care protejeaza datele dumneavoastra cu caracter personal de pe teritoriul SEE.

Securitatea datelor cu caracter personal

Pentru instituirea unui nivel adecvat de securitate pentru datele dumneavoastra cu caracter personal, Chance Synergy SRL a dezvoltat si aplicat masurile necesare. În plus, vom evalua, verifica si actualiza in mod constant aceste masuri in vederea mentinerii nivelului de protectie si Securitate la un nivel optim.

Periodic verificam si actualizam, daca este cazul, masurile tehnice implementate si organizam sesiuni de instruire a personalului ce are acces la datele personale.

Drepturile persoanei vizate

Regulamentul stabileste in mod clar drepturile de care dispune orice persoana ale carei date sunt prelucrate. Astfel, conform dispozitiilor Regulamentului, dispuneti de urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care va privesc si, in caz afirmativ, aveti acces la datele respective si la informatiile privind modalitatea in care sunt prelucrate aceste date.
 • Dreptul la rectificare – se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
 • Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poate fi exercitat in cazul in care:
  • persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada necesara verificarii corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
  • in cazul in care Chance Synergy SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
  • in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
 • Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – inseamna ca aveti dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • va retrageti consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • va opuneti prelucrarii si nu exista alte motive legitime care sa prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
 • Dreptul de a retrage oricand un consimtamant dat in vederea opririi unei prelucrari a datelor care se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului acordat inainte de retragere, pentru executarea unui contract, in vederea indeplinirii unei obligatii legale sau in scopul urmaririi intereselor noastre legitime.
 • Dreptul la portabilitatea datelor – se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, dar si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opozitie – se refera la posibilitatea de a va opune la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeieaza pe un interes legitim, precum si dreptul de a va opune, in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a depune o plangere – plangeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Puteti contacta Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal la adresa Bucuresti sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, adresa de e-mail  anspdcp@dataprotection.ro, sau la numarul de telefon +40.318.059.211.

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau in legatura cu utilizarea de catre Societate a datelor personale, va rugam sa ne contactati la datele mentionate la punctul I al prezentei Politici de confidentialitate.

Daca doriti mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE puteti accesa urmatoarea adresa web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262. Politica poate fi actualizata de catre Chance Synergy SRL oricand consideram necesar si va fi publicata pe site forma cea mai recenta a acesteia.