TERMENI ȘI CONDIȚII

www.cnsautomobile.ro

TITULARUL WEBSITE-ULUI

Titularul website-ului www.cnsautomobile.ro este  Chance Synergy SRL (sediul social în București, Sos. Andronache 41, bloc 1, scara 1, etaj 1, ap 2, sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub numarul J40 /7725 /2012, având CUI  24301728, atribut fiscal RO.

DESIGN SI CONTINUT

Designul și conținutul website-ului www.cnsautomobile.ro aparțin în exclusivitate Societății Chance Synergy SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. 

DEFINIȚII

Site”, “acest site” si “Site-ul”  se refera la site-ul www.cnsautomobile.ro

„Vizitator” înseamnă orice persoana care accesează site-ul www.cnsautomobile.ro, indiferent de motiv.

Conținut” înseamnă:

  • toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament digital;
  • conținutul oricărui e-mail trimis utilizatorilor sau clienților săi de către Chance Synergy SRL prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;

„Formular de comunicare – solicitare” reprezintă un document electronic ce intervine ca formă de comunicare intre Chance Synergy SRL și client, prin care acesta transmite Societății Chance Synergy SRL intenția sa de a achiziționa produse sau a primi informări prin intermediul site-ului www.cnsautomobile.ro

„Date personale” – informațiile pe care le colectăm de la dumneavoastră, pe baza cărora puteți fi identificat. A se vedea Politica de confidentialite disponibilă online pe acest site.

 

ACCEPTAREA “TERMENILOR SI CONDITIILOR”. VERSIUNE.

Înainte de a naviga în website-ul www.cnsautomobile.ro vă rugăm să citiți cu atenție precizările următoare. Ele stabilesc termenii și condițiile utilizării de către dumneavoastră a tuturor materialelor care alcătuiesc website-ul www.cnsautomobile.ro. Accesarea site-ului presupune acceptarea explicită sau implicită a tuturor Termenilor și Condițiilor publicate, acestea având valoare contractuală deplină. În cazul în care nu doriți să acceptați acești Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați telefonic, pe email sau direct la una din locațiile noastre.

Acest principiu al acceptării implicite nu se aplică cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe care am putea să le colectăm atunci când interacționăm cu dvs. prin navigarea pe website, situații pentru care se aplică reguli special. 

Chance Synergy SRL își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul website-ului. Folosirea în continuare a site-ului de către utilizator / vizitator constituie un raspuns afirmativ de acceptare a modificărilor aduse prezentului contract.

CONȚINUTUL SITE-ULUI

Conținutul, astfel cum este definit, încluzand dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, este proprietatea exclusivă a Chance Synergy SRL, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens, în mod direct sau îndirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

Utilizatorilor nu le este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau alterarea în alt mod, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original.

Informațiile publicate pe site-ul www.cnsautomobile.ro sunt informații de interes general despre Chance Synergy SRL si despre produsele comercializate. 

Chance Synergy SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site-ul www.cnsautomobile.ro.

Chance Synergy SRL își rezervă dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori în afișare care pot surveni în urma unor greșeli de dactilografiere, lipsă de acuratețe sau erori ale produselor software, fără a anunța în prealabil.

COPYRIGHT

Continutul site-ului www.cnsautomobile.ro –  imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică WEB, scripturi, programe și alte date – este proprietatea Societății Chance Synergy SRL și/sau a furnizorilor săi care au autorizat-o sa îl foloseasca și este aparat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

Folosirea în orice scopuri, fără acordul Chance Synergy SRL, a oricăruia dintre elementele enumerate mai sus poate fi sancționată conform legilor în vigoare.  Orice reproducere, publicare, descărcare, afișare, distribuție sau transmitere a unui text, a unei imagini, a unui grafic, a unui logo, a unei pictograme sau a oricărui aranjament al acestora, precum și orice cod sursă sau software asociat este interzisă pentru orice uz comercial sau public fără acordul prealabil scris al Chance Synergy SRL sau al titularului dreptului de autor. 

Orice adaptare, modificare, utilizare sau creație pornind de la materialul sau informațiile conținute pe acest site este interzisă pentru utilizare, alta decât cele în scopuri private și non-comerciale. În plus, sunteți de acord să utilizați acest site doar în scopuri legale.

ACCES

Accesul în website-ul www.cnsautomobile.ro este liber și nu necesită configurarea unui cont. Pentru cookies, date ce pot fi colectate și utilizate la simpla vizitare a website-ului, vă rugăm să vedeți Politica Cookies.

Utilizarea formularului de contact necesită furnizarea de date cu caracter personal; Va rugăm să consultați Politica de confidentialitate.

LEGĂTURI

Website-ul www.cnsautomobile.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri World Wide Web sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri și conținutul lor o poarta în intregime proprietarii acestora.

 

LIMITAREA RESPONSABILITĂȚII

O parte din conținutul site-ului www.cnsautomobile.ro, respectiv o parte din textele, descrierile produselor, caracteristicile lor tehnice, imaginile și simbolurile lor, este pusă la dispoziția noastră de producătorii și furnizorii parteneri. Chance Synergy SRL nu își asumă responsabilitatea pentru prejudiciile create de erorile, lipsa de acuratețe sau neactualizarea informațiilor publicate.

Chance Synergy SRL nu răspunde pentru pagubele, costurile, procesele, pretențiile sau cheltuielile apărute ca urmare a nerespectării de către utilizatori a “Termenilor si Condițiilor”.

Chance Synergy SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționarii site-ului www.cnsautomobile.ro precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri afișate pe acesta.

Prin prezenta, recunoașteți și sunteți de acord că utilizarea site-ului www.cnsautomobile.ro are loc in deplina cunostinta de cauza și sunteți pe deplin responsabil pentru utilizarea de catre dumneavoastra a site-ului Chance Synergy SRL ia toate măsurile necesare pentru a reduce, în mod rezonabil posibil, riscul ca site-ul www.cnsautomobile.ro  și conținutul său să conțină viruși sau defecte. Cu toate acestea, Chance Synergy SRL nu poate garanta că echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul sau orice date stocate sau create de echipamentul tehnic, hardware-ul sau software-ul dvs. (colectiv, „Echipament”) nu vor fi în niciun caz deteriorate, corupte, pierdute sau afectate altfel dacă accesați sau utilizați site-ul sau orice conținut. Chance Synergy SRL nu garantează faptul că site-ul web sau orice conținut, serviciu sau funcție ale site-ului www.cnsautomobile.ro vor funcționa neîntrerupt sau că orice defecte vor fi corectate sau că utilizarea site-ului va oferi rezultate specifice. 

PROMOȚII ȘI CONCURSURI

Promoțiile și concursurile care se desfasoară pe website respectă regulamentele create de Chance Synergy SRL. Aceste regulamente sunt aduse la cunoștința utilizatorilor prin intermediul site-ului propriu www.cnsautomobile.ro sau prin mesaje de poștă electronică.

Chance Synergy SRL își rezervă dreptul de a întrerupe sau de a anula o promoție în orice moment, fără nicio notificare prealabila și fără nicio despăgubire.

 FRAUDA

ORICE ÎNCERCARE DE A ȘTERGE, MODIFICA SAU ALTERA CONȚINUTUL SITE-ULUI WWW.CNSAUTOMOBILE.RO  SAU DE A PERTURBA FUNCȚIONAREA ORICĂRUI SERVER CARE GĂZDUIEŞTE SITE-UL SAU A ORICĂRUI ECHIPAMENT UTILIZAT PENTRU FUNCȚIONAREA WEBSITE-ULUI VA FI CONSIDERATĂ O TENTATIVĂ DE FRAUDARE ȘI VA PUTEA AVEA DREPT CONSECINȚĂ ATRAGEREA RĂSPUNDERII AUTORULUI SAU AUTORILOR ACESTOR FAPTE.

LEGE APLICABILĂ

Prezentele Termeni și Condiții sunt guvernate de legile din România. Orice litigiu izvorât în legatură cu acestea sunt de competența instanțelor române.

În cazul în care nu agreați acești termini și condiții va rugăm sa nu accesați pagina web www.cnsautomobile.ro